Festivals and Holidays


August 2021

Aug. 1 - Friendship Day
Aug. 1 - Lughnassad
Aug. 3 - Kamika Ekadashi
Aug. 8 - Hariali Amas / Divaso (No Moon)
Aug. 10 - Al-Hijra / Islamic New Year (Sundown)
Aug. 14 - Independence Day (Pakistan)
Aug. 15 - Independence Day (India)
Aug. 16 - Nawroz / Parsi New Year
Aug. 18 - Putrada Ekadashi
Aug. 21 - Onam
Aug. 21 - Senior Citizens Day
Aug. 22 - Rakshabandhan / Balev (Full Moon)
Aug. 25 - Kajari Trij
Aug. 25 - Bol Choth
Aug. 26 - Nag Panchami
Aug. 26 - Women's Equality Day
Aug. 28 - Balram Jayanti
Aug. 29 - Kali Jayanti
Aug. 30 - Krishna Jayanti / Janmashtami

September 2021

Sep. 2 - Aja Ekadashi
Sep. 6 - Labor Day
Sep. 6 - Pithori Amas (No Moon)
Sep. 7 - Rosh Hashanah
Sep. 9 - Haritalika / Kevda Teej / Gauri Vrat
Sep. 10 - Ganesh / Vinayak Chaturthi, Rishi Panchami
Sep. 11 - Patriot Day
Sep. 12 - Grandparents Day
Sep. 16 - Yom Kippur
Sep. 17 - Vamana Jayanti
Sep. 18 - National CleanUp Day
Sep. 19 - Anant Chaturdashi / Ganesh Visarjan
Sep. 20 - Bhadrapada Vrat Purnima (Full Moon)
Sep. 21 - Shraddha Paksha Begins
Sep. 22 - Autumn Equinox / Mabon